Klass 8, 14-årsåldern ”Uppfinnaren”

Nu är kroppen inne i en stor förändring, skelettbildningen har förstärkts och nått sin fulla storlek .

Kroppen ser vuxen ut och könsmognaden har inträtt. Det är en stor förändring med inre osäkerhet hos14-åringen som nu inte vet sig vara barn eller vuxen. Kropps- och tyngdkänslan blir påtaglig vilket visar sig i hållningen. 

Intresset för den egna kroppen är nu stort och i biologin studerar man särskilt skelettet. Historieundervisningen fortsätter fram till vår tid. Industrialismen och därmed sammanhängande uppfinningar och teknik belyses. Fysik och kemi är viktiga ämnen. Intresse för natur och för världen är motvikt till kroppsfixering som lätt blir i denna ålder.

Humorn är lärarens hemlighet för att få med sig ungdomarna och det är viktigt att lyfta fram goda förebilder.

BOTHMERS övning ”Fallet i rummet” i olika former, stämmer väl in och stärker den dolda viljekraft till resning som finns hos den växande människan. ”Den nedtryckta triangeln” är en annan övning som svarar väl till denna ålders situation. Brottning har sin givna plats nu, liksom all kamp med tyngden. Man söker och fordrar motstånd.

REDSKAP är värdefulla som motstånd att övervinna. Plint, bock, bygelhäst, barr, räck, ringar och matta i kombinationer ger utmaningar, som kräver sinnesnärvaro.

Hopprepsövningar i svåra individuella men också gemensamma former.  

Lyftteknik och ergonomi övas. Ansvar och säkerhet är viktigt.

FRIIDROTTEN går vidare med löpning 400m, terränglöpning och kulstötning.

ORIENTERING på riktiga orienteringsbanor. Man ska nu kunna karta och kompass. Man övar på långa banor med cirka åtta kontroller. Elever klara nu lättare fjäll orientering. Nattorientering kan också tas in.

FRILUFTSLIV som naturupplevelse och som motvikt till bekvämligheten är viktigt i denna ålder.

Fällvandring med egen packning, från stuga till stuga bör ingå. Man tar ansvar för sig själv och anpassar sig i en gruppgemenskap under naturliga strapatser.

Långfärdsskridskotur med iskunskap och räddningsövningar

Rodd  i  roddarlag, segling, kajakpaddling, navigering och sjömanskap skapar  ytterligare pedagogiska möjligheter.

SIMNING. I simningen passar övningar som ingår i magistermärket.

BOLLSPEL.  Rugbyvarianter (gärna med medicinboll), basket, prälleboll, drivboll.

DANS Squaredans och sällskapsdanser som foxtrot, bugg  m.m  kan passa in.

FÖRSTA HJÄLPEN med HLR. Sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. Doping och hur det påverkar kroppen samt regler och lagar.

 

NYCKELORD: Mod  –  Kraft  –   Rytm  –  Humor