Klass 10, 16-årsåldern ”Världsmedborgaren”

16-åringen vaknar för världen och har ett starkt känsloengagemang.

Världen, jorden som helhet är temat i denna ålder i historia, näringsgeografi och samhällskunskap.  16-åringen känner sig som världsmedborgare.

Litteraturhistoria och ordets konst är ett viktigt ämne. I biologin behandlas organsystemen som helhet, för den tänkande, kännande och handlande människan. Fysiologi och embryologi ingår även, allt i ett samspel mellan biologi, psykologi och idéhistoria.

En viktig undervisningsperiod i matematik är fältmätning ofta i form av lägerskola.

Den egna förbundenheten med jorden och möjligheten att nå ut i världen, kan i gymnastiken upplevas genom DISKUS kastet, där man finner sin egen tyngdpunkt och så slungar ut diskusen i omkretsen i det horisontala.

I BOTHMERgymnastiken görs diskuskastet utan diskus för att med kroppen uppleva horisontalplanet.

”Gång i horisontalplanet”, ”Virveln” och ”Den stora vågen” är andra övningar i det horisontala.

Stora kraftfulla svingande övningar gäller, där både kraft, skönhet och lätthet framträder.

I REDSKAPS gymnastiken finns rika möjligheter.

Balansövningar. Överkastning i ringar och räck. Hoppreps- band- och kägelövningar kan fånga upp det centrifugala och centripetala i konstfulla övningar. Svåra och varierande rytmövningar hör också hemma här.

Trampett passar bra som ett tekniskt hjälpmedel att förstärka rörelseupplevelsen.

I FRIIDROTTEN är diskuskastet centralt.

Stavhopp. Olika löpstilar. Distans och intervallträning. 

FRILUFTSLIVET bör utnyttjas så mycket som möjligt i närområdet om inte möjlighet finns till någon längre resa. Vidareutvecklad skidåkning och skridskoåkning. Paddling, rodd eller segling i stegrade svårighetsgrader. Förstahjälpen övningar på land och vid vatten. L-ABC.

I ORIENTERING ska nu allt kunna göras i olika terräng. Eleven ska nu behärska att ta sig igenom alla skogens hinder och samtidigt kunna avgöra vilken väg som är den bästa att ta.

Svårare stjärnorientering. Avslutar med fältmätning där eleverna gör egna kartor över ett område.

BOLLSPEL Ultimate och boboll är pedagogiska spel, även rugby passar nu.

FOLKDANS och pardans med svingande roterande moment som tarantella, polska, mazurka, wienervals, swing och lindy hopp.

Analysera och resonera om träning, motion, hälsa, livsstil, kost, droger och doping.

Att självständigt kunna lägga upp träningsprogram.

 

NYCKELORD: Horisontalplanet – Gemenskap  –  Centrum  –  Omkrets