Klass 6, 12-årsåldern ”Romaren”

Läraren möter nu barnen på ett nytt sätt.

Muskelfunktionen är påtaglig i denna ålder. Kroppskänslan sitter i musklerna.

Man är ivrig att kunna behärska sin kropp. Träningsvärken är ett positivt tecken på att man har ansträngt sig, det är signaler från musklerna.

Geometrin i människan tydliggörs. Tävlingar är nu viktiga. Det handlar inte bara om att vinna, utan om att mäta sina förmågor med andra. Lek blir övning. Orsak och verkan råder. Livet blir konkret och tydligt. Regler är viktiga. Utförandet blir noggrant.

Romarriket skildras i historieundervisningen. Rättsväsendet, lag och ordning. Geometrin med sina exakta former och lagbundenheter börjar nu. Mineralogi, studiet av livets hårdaste element är med.

Nu börjar det gymnastiska övandet.

BOTHMERövningarna är geometriska där rörelsernas geometri i rummet blir tydlig. Stavövningar som ”Triangeln”, ”Kvadraten” stärker tydligheten. Här upptäcks även kroppens geometri.  Människan ställer in sig i världen. Skickligheten har med musklernas samspel att göra.

REDSKAPSGYMNASTIK. Akrobatiska konster, jonglering, dubbelhopprep, dubbelsväng m.fl. skicklighetsövningar passar nu bra in. Att göra en cirkusföreställning är mycket uppskattat.

Redskapsövningarna kräver nu mer exakt form i utförandet. Koncentration – skicklighet i utförandet – balans efteråt.

Olika bockhopp och plinthopp, mattövningar i kombinationer och gemensamma rytmer.

Handstående som övning är först nu aktuellt i pedagogiska sammanhang, när skelettet vuxit sig tillräckligt starkt i armar och händer.

FRIIDROTTEN bygger på de fem grenarna. Löpningen har en central roll. Stafetter och kapplöpningar. Hopp som längd och höjdhopp där man landar på fötterna.

Brottning, diskus (slungkast) och spjut i omvandlad form.

FRILUFTSLIV. Skidåkning, skridskoåkning särskilt konståkning och formationer, även långfärdsåkning är lämpliga aktiviteter. 

Kanot eller kajakpaddling. En hälsosam livsstil.

SIMNING med stafetter och enkla livräddningsövningar, klädsim  samt dykning och enkla simhopp ger rika möjligheter i vattnet.  Även märkesprov kan tas. Simning 200m. varav 50 i ryggläge.

ORIENTERING. Nu börjar man bekanta sig med kompassen, men mest för att lära sig ta ut väderstreck på kartan. Orientering med inritad bana. Punktorientering, linjeorientering eller stjärnorientering är lämpliga alternativ. Nu har man lärt sig de lättare symbolerna på kartan.

LEKAR som kräver skicklighet orienteringsförmåga tilltalar denna ålder. ” Greker och Perser ”och ”Indisk krigare” är sådana lekar. (Se boken ”Jag är den vilda  näcken).

BOLLEKAR. Lyrboll, Spökboll, Gränsbrännboll, Ringett (passar bra på isen) (se boken ”Jag är den vilda näcken”) och Brännboll med eller utan poängräkning.

DANS som polka, schottis, vals, snoa och folkdanser med stegkombinationer ger också fina möjligheter.

NYCKELORD:  Regler  –  Precision  –  Skicklighet