Klass 7, 13- årsåldern ”Upptäcksresanden”

I 13-årsåldern förstärks senornas fästpunkter i skelettet. Det är en grund, för själva spänsten, elasticiteten. Rörelsemedvetandet vaknar.  Skicklighet, skönhet, kraft och precision. Konstfullhet värderas i prestationen. Självkänslan växer.

Historiskt behandlas Nya tiden med de stora upptäcktsfärderna och världsomseglingar samt  renässansen. ”Omkretsen vidgas, bågen spänns, äventyret stegras”.

Astronomi är ett viktigt ämne, att kunna orientera sig efter stjärnorna.

I biologins människokunskap behandlas nu människans 3-fald genom våra 3 organsystem. Här ingår hälso- och näringsfrågor samt hur ett barn blir till och utvecklas i fosterlivet. 13-åringen har fortfarande kvar mycket av barnets naturliga inställning till livet, men börjar känna av pubertetens svårigheter.

Utvidgning och sammandragning är ett tema för rörelsen här likt andningens och hjärtats arbete.

BOTHMERövningarna är hållningsstärkande såväl inåt som utåt. Stavövningar vidareutvecklas med ”Svingande stav”, ”Kretsande stav” och ”Rullande stav”,.

Övningen ”Rhythmus” ger en känsla av andningens och blodcirkulationens betydelse för rörelsen.

Geometriska övningar görs även utan stav.  Nya övningar är ”Kretsande slingor” och ”Fallet i rummet”. Här väcks det medvetna förståelsen för rörelsernas innehåll. Mental träning.

REDSKAPSÖVNINGARNA kan göras i många kombinerade former. Dynamiskt svingande rörelser passar bra. Svingövningar i romerska ringar motsvarar väl denna ålder. Hjulning, rondat överkast, förövning till handvolt. Trampett och trapets passar bra nu. Olika redskapsövningar i  kombinationer skapar levande sammanhang. Det estetiska och konstnärliga betonas medvetet.

FRIIDROTTEN vidareutvecklas med 3-steg, häcklöpning, startövningar, löpning i olika distanser och stafett. Floppstilen i höjdhopp och slungboll.

FRILUFTSLIVETS naturupplevelser är mycket viktiga, inte minst som skönhetsupplevelser.

Fjällresa med dagsturer på skidor och lära om fjällvett, bör man göra i denna ålder. Skridskoåkning vidareutvecklas. Grundläggande iskunskap och kamraträddning hör till. En kanothajk passar mycket bra in med övernattning under vindskydd.

ORIENTERING. Kompassen tas nu in på allvar och man övar att ta ut kompass riktningar. Orienteringsbanan man lägger kan vara i ett välkänt område, men man börjar nu lämna ledstängerna. Stjärnorientering görs för att öva kompass. Nu behöver kartkunskapen sitta för att man ska kunna använda en riktig orienterings karta.

BOLLSPEL som Långboll, Brännboll och Boboll har i denna ålder ett stort pedagogiskt värde. ( Se boken ” Jag är den vilda näcken”)

Förberedande basket- och volleyboll övningar samt racketspel och passar bra nu.

DANS. Medeltida danser och renässansdanser passar i samband med historieperioden.

Afrikansk dans och musik i samband med geografins Afrikaperiod skapar ett levande intresse för kulturen.  Här finns rika möjligheter till samarbete mellan olika lärare i undervisningen.

SIMNING. Simhopp, djupdykning samt simning och livräddning med bad och båtvett.

NYCKELORD:  Dynamik  –  Svingande kraft  –  Skönhet