LÄROPLAN FÖR IDROTT OCH HÄLSA I WALDORFSKOLAN

Waldorfskolans läroplan för gymnastikundervisningen har vuxit fram ur ett samarbete i Norden av waldorfskolor och läkepedagogiska verksamheter. Kontakt och samarbete finns även med waldorfgymnastiklärarutbildningar i andra länder.
Rudolf Steiner grundare av waldorfpedagogiken hade visioner om en ny gymnastik med utgångspunkt i det mänskliga jaget med dess uppresta hållning, som så utvecklades av Fritz von Bothmer, gymnastikläraren vid den första waldorfskolan.

Den uppväxande människan förvandlas oupphörligt och samtidigt förändras barnets eget förhållandet till omgivningen. Upp till 12 årsåldern rör sig många barn med en viss lätthet.
De springer, hoppar och balanserar utan större svårigheter. Barnen har ett självklart förhållande till omgivningen och omedvetenhet om kroppen. I detta ligger barnens tillit till världen.
Efter 12 årsåldern upplevs den egna kroppen och barnen blir alltmer kroppsmedvetna. Här förloras det självklara förhållandet till omgivningen.
Puberteten är ett uppvaknande för den egna kroppen och den fysiska tyngden.
Könsmognaden inträder och jordemognaden börjar. Gymnastik och rörelse hjälper att erövra barndomens förlorade lätthet och säkerhet.

Gymnastik och friluftsliv handlar om mycket mer än fysisk utveckling. Det handlar alltid om hela människan och hennes sammanhang med omgivningen.
Våra kroppsrörelser hör ihop med vårt känsloliv och tankeliv.
Hos det lilla barnet styrs kroppsrörelserna helt av själslivet och känslorna.
Som mognande människa lär vi oss att styra våra kroppsrörelser och behärska våra känslor .
Genom kroppens rörelser möter vi omvärlden och vaknar till medvetande.
Lik all annan undervisning i waldorfskolan kan även gymnastiken stödja hela människans utveckling såväl fysiskt som själsligt och andligt och skapa ett för barnen sunt förhållande till rörelse. Det särskilda i varje ålder uppmuntras.

BOTHMERGYMNASTIKEN, den pedagogiska gymnastik som Fritz von Bothmer utarbetade med Rudolf Steiners godkännande, har skapat nya möjligheter att medvetet stärka barnets individualitet och växande kraft samt att orientera sig i rummets olika riktningar .
Bothmergymnastiken verkar medvetenhetsväckande och övar social förmåga.
Den är lyhörd och rumsorienterad, därigenom blir gemenskapen tydlig.
Genom Bothmergymnastiken blir vi medvetna om rörelsens karaktär och hur vi rör oss i förhållande till vår omgivning.

Denna grundhållning och medvetenhetsskolning kan överföras till alla grenar, som friidrott, friluftsliv, redskapsgymnastik, lekar och bollspel m.m.

FRILUFTSLIVET är en viktig pedagogisk uppgift för vår tid, då naturen och livets naturliga sammanhang delvis blivit främmande för människan, även för barnen.
Gymnastikens undervisningsuppgift är att utveckla människans förmåga att anpassa sig till världen på ett sunt och naturligt sätt med intresse för omgivningen och naturens storslagenhet och skönhet.
I det fria möter vi naturens äventyrsland. I gymnastiksalen kan vi skapa de hinder vi vill lära oss att bemästra ute i naturen. I gymnastikarbetet finns fantasi och lek. Rörelseglädjen växer fram ur ansträngningen.

Fotens utveckling är fundamental under uppväxtåren och därför bör eleverna delta med eurytmiskor/gymnastikskor som har tunn sula eller barfota i innegymnastiken.