Klass 5, 11-årsåldern ”Greken”

 

Förhållandet jag – du har vaknat. Barnet lever själsligt starkt i det strömmande elementet, likt blodomloppet som svarar till den rytmiska och dynamiska rörelsen.

Historiskt behandlas nu de stora kulturperioderna med tonvikt på den grekiska perioden. Exempelvis Odysseus äventyr och Herakles hjältedåd. Den ursprungliga olympiaden, femkampen var en hyllning till gudarna där varje gren representerade ett steg på människans utvecklingsväg, där skönheten och harmonin var lika viktig som prestationen. I de grekiska idealen känner 11-

åringen igen sig i en längtan att övervinna sig själv genom rörelseskicklighet.

 

BOTHMERS övningar för denna klass är kraftigt rytmiska.

Rytmiska hopp i kanon och eko som en lek mellan tyngd och lätthet.

Här övas lyhördhet och gemenskap i rörelsen.

5:e klassens ringlek:

”Gå runt i ringen

steg för steg

fot för fot

timme för timme

följer vi med.

 

Min väg går dithän

din väg går därhän

hitåt går min väg

ditåt går din väg

Vi drar iväg.

 

Räck dina händer

snurra i ring.

Nu får vi sluta!

Lycka på färden

 

Gå runt i ringen

steg för steg

fot för fot

timme för timme

följer vi med.”

 

FRIIDROTTEN. Den grekiska femkampen står som ideal och kan påbörjas i slutet av klass 5 eller  på hösten i klass 6. Den grekiska femkampens fem grenar visar fem olika kvaliteter, som tas upp för 11-12-åringen på ett mer symboliskt sätt.

Löpning som ett strömmande rundlopp. Hållningens och rörelsernas skönhet och balans blir som musik. Stafetter och löpning i lemniskata som tidigare

Hopp som dynamisk rytm.

Tvekamp i mötet med den andre. Närkamp, jämvikt, smidighet och snabb reaktion gäller.

Diskuskast är slungkastet ut i omvärlden.

Spjutkast det målriktade kastet likt strävan mot ett  livsmål.

De tre senare grenarna tvekamp, diskus, spjut är aktuella i sin ursprungsform högre upp i åldrarna. (Brottning i 14 -15-årsåldern, Diskus i 16-årsåldern, Spjut i 17-årsåldern)

I klass 5 passar olika balanstvekamper (se boken ”Jag är den vilde näcken”) Diskuskastet kan göras med stor boll eller liknande som slung- eller hystkast där centrifugalkraften blir tydlig. Spjutkastet kan vara kast  med en liten boll eller liknande mot ett mål långt borta.

 

FOLKDANSEN kan nu övas intensivt, gärna för en uppvisning i något lämpligt sammanhang. Polonäs är särskilt lämplig. 

 

LEKEN får nu en ny karaktär i en ny initiativförmåga, att ta upp kampen med motståndaren och befria sig själv och andra. Kentaurer, Tre länder, Mästertjuven och Nattvandraren är några lekar för denna ålder. Rephoppning kan vidareutvecklas i konstfulla former.

 

BOLLEKAR som Kungsboll, Jägarboll, Bollkung och Kastbrännboll är spännande pedagogiska bollspel för denna ålder (se boken ”Jag är den vilde näcken”). Fantasin stimuleras av att spelet går ut på att förändra mänskliga situationer och inte att räkna poäng.

 

FRILUFTSLIVET utvecklas till lite längre vandringsturer med övernattning i stuga. Man övar att slå upp tält eller vindskydd. Barnen lär sig att göra upp eld på lämplig plats samt att laga mat över öppen eld. Enkel första hjälp som behandling av sår, sol- och frostskador är nu viktigt att lära sig samt hur man kan hjälpa varandra. Det är viktigt att ta ansvar för sin egen utrustning att kunna torka våta kläder samt att göra enkla lagningar.

Vintertid fortsätter skridskoåkningen med lekar, enkel konståkning, danslek på isen och bandyspel. Livlinekast passar bra som övning.

Skidåkning i terräng och lite längre turer med inslag av lek och konster i backen.

 

ORIENTERING. Eleverna börjar med orienteringsbingo eller stjärnorientering med kontroller i skogen. Man använder en lätt karta med en tydlig ledstång, exempelvis elljusspår. Linje- och punktorientering kan introduceras.

 

SIMNING. Vattenelementet tilltalar speciellt 5:e klassaren, de olika simsätten är viktiga som övning nu.

 

NYCKELORD:  Rytm  –  Spänst  –  Harmoni  –  Duglighet