Klass 3, 9-årsåldern ”Bonden”

KLASS 3 ( 9-årsåldern) ”BONDEN ”

Barnet lever fortfarande i det varma sympatielementet.
Värme och lekfullhet gör att barnen behåller barnalättheten och fantasin. Klassläraren är en moders- eller fadersgestalt. Läraren möter eleven med kärleksfull värme och naturlig auktoritet.
Barnet börjar uppleva ”vem är jag, vem är du?” Samtidigt ställer sig barnet mer medvetet på jorden. Den vuxne visar vägen. Läraren berättar ur Gamla testamentet i bilder, skapelseberättelsen, utdrivningen ur paradiset m.m. Det är vår kulturs tidiga historiska dokument. Samtidigt ser barnen sig om i sin värld. Hur kan man klara sig på jorden, bruka jorden, bygga hus etc. De gamla yrkena och bysamhället står som urbilder för social gemenskap. Det är viktigt med många praktiska inslag och utflykter så att upplevelserna blir så levande som möjligt. Barnet börjar också upptäcka ”att jag har eget hus”, den egna kroppen. Här börjar gymnastiken i waldorfskolan.

BOTHMERS första övning börjar med ringleken.
3:e klassens ringlek:
”Vi kommer från den vida värld, vi springer och vi hoppar,
Galopp, galopp och tramp, tramp, tramp,
Galopp, galopp och tramp, tramp, tramp,
Vi springer och vi hoppar.

Här står ett hus som gjort för oss,
Det är så stort och flott
det liknar ju ett slott.
Håll fast vår ring, spänn runtomkring
Ingen i ringen ska lossa vårt band.
Låt oss gå in och se vårt hus
Om det blir bra för oss.
Med pelare höga som torn
Och fönster vida som så
Alla på tå
Stora och små

Två och två vi stå
Öppna så fönstret
Ut emot världen
högt upp mot himlen och vida omkring
Stäng så igen
Helt i ro
Se, jag och du
Du och jag
Jag och du
Söker varandra
Söker varandra
Och finner varandra
Och finner varandra
Å hej å hopp å hej å hopp
och stopp.
Hoppsa in i spiral och ut igen….”
Läraren förmedlar i talkör med barnen gymnastiken i symboliska bilder och i starka rytmer som tilltalar barnen genom rörelsesammanhanget. På ett lekfullt sätt blir barnet medvetet om rumsriktningarna.
LEKEN har fantasifulla bilder ur sagan, äventyret och livet med motiv förtrollad/befriad.
Dialog- och rytmlekar, ramsor, sång- och ringlekar med, för människan naturliga arbetsrörelser, passar bra in särskilt när det man gör knyter an till annan undervisning.

HOPPREPSLEKARNA och BOLLEKARNA lever upp ute på våren. I rephoppandet stärks rytmkänslan och samhörigheten. Bollekarna stärker det gemensamma och den individuella skickligheten, där det viktiga för barnen är att lära sig hantera bollen med sina händer.
Här gäller naturligtvis även de fantasifulla sammanhangen: ”Hallihallå! Låt bollen gå…” ”Bollskola” ”Hoppa kråka” ”Stoppboll” m.m. Lagbollspel får vänta.
Namnet på leken är viktigt. Det kan redan skapa en fantasifull bild och symboliserar lekens innehåll.

FRILUFTSLIVET är en naturlig del av gymnastikundervisningen. Utomhusaktiviteterna bör prioriteras på våra breddgrader. Vi bör göra allt vad vi kan av olika rörelselekar utomhus året runt.
På vintern kan man inte åka nog mycket skridskor och skidor förutom all annan vinterlek.
I skridskoleken utvecklar barnen snabbt en elegant rörelseskicklighet. Snörika vintrar är skidåkning i närterrängen det bästa för barnen, utan specialarrangemang som preparerade spår eller backar med lift. Ju enklare och naturligare desto bättre.
Vandringsutflykter tillsammans med klassläraren är också viktiga.

ORIENTERING. Klassrums- och skolgårdsorientering

SIMNING. En period i simhall för vattenlek, vattenvana och simövning ingår i denna ålder.

REDSKAPSGYMNASTIK
I gymnastiksalen skapas äventyrslandskap där redskapen blir naturliga hinder i
spännande sammanhang. Läraren tar fram bilder ur sagans eller äventyrens värld, där själva landskapet uppmuntrar till olika sätt att ta sig fram: springande, hoppande, balanserande, krypande, rullande, stödjande, svingande, klättrande! Förvandling som” förtrollad / befria varandra” stärker barnens intresse för varandra.
Det viktiga är nu inte hur man tar sig fram utan att man försöker övervinna hindren på sitt eget sätt. Självkänslan stärks.

Varje årstid har även sina speciella aktiviteter.

NYCKELORD: Värme – Entusiasm – Fantasi – Lekande lätt – Glädje.