Klass 11, 17-årsåldern ”Filosofen”

17-åringen har mognat till större självständighet och förståelse för filosofi och ideologi, samtidigt som längtan efter ett livsmål vaknar. Parsifalmotivet är aktuellt med sin fråga: ”Vem är jag, vem är du?”

I biologin gäller existentiella frågor som: ”Vad är liv?”

Cellära, botanik, astronomi, musikhistoria och projektiv geometri är speciella perioder i klass 11.

En period med sjukhuspraktik inom åldringsvården är värdefull i denna ålder.

I konstundervisningen behandlas musiken och rörelsekonsten. Eleverna får uppleva rörelsekonstens utveckling allt från tempeldans till den fria dansen. Eurytmin och Bothmergymnastiken, som komplement till varandra, behandlas i detta sammanhang.

I BOTHMERGYMNASTIKEN är spjutkastet symbol för denna ålder. Bothmerövningen ”Spjutet” sker utan spjut. Man går själv in i spjutkastet i den medvetna målinriktade tankedimensionen, ett stöd för att finna den egna målinriktningen i livet. Alla målriktade övningar stärker målmedvetenheten och känslan för människans ideal.

”Rörelse mot målet”, ”Gång i sagittalplanet”, ”Dubbelåttan”, ”Den stora uppresta” ”Bågskytten” dessa rörelser sker mest i sagittalplanet. ”Växande höjd” och ”Växande vidd” är rörelsegestaltningar som förtydligar förvandlingsmöjligheterna från det yttre till det inre och från det inre till det yttre. Här kan 17-åringen känna igen sig.

Bothmerövningarna förtydligar den projektiva geometrin.

REDSKAPEN i kombinationer kan bli till en hel rörelsebild. Helhetssynen stärks.

FRI IDROTTENS viktigaste övning är spjutkastet. Uppgiften är att kasta vackert, långt och målriktat, dvs. träffa mitt i prick. Spjutet skall landa ståendes på spetsen. I och med spjutkastet finns nu  femkampen helt utvecklad.

I ORIENTERING delar eleverna med sig av sina kunskaper och gör till exempel en bana till de yngre. Orientering med budkavle.

FRILUFTSLIVET kan krönas med en glaciärvandring med säkringsteknik och räddningsövningar.

Bergsklättring passar bra. Första hjälpen och hjärt- lungräddning. Skridskoåkningen vidareutvecklas, även hastighetsåkning kan vara en utmaning.

BOLLSPEL Boboll passar bra och även handboll. 

För alla bollspel i skolan gäller det att hålla dem på ett mänskligt och lekfullt plan.  Var och en skall kunna vara med och ha glädje av spelet, oberoende av skicklighet och förutsättningar.

DANSEN Tango är intressant i denna ålder.

 

NYCKELORD: Sagittalplanet – Målinriktning – Individualitet – Eget ansvar och ansvar för helheten.